Knihovna drog

Ketamin – efekty, využití, dávkování, rizika a prevence

Tento článek se zabývá Ketaminem, který se dnes využívá až pěti různými způsoby. Mimo jiné se tedy jedná o vysoce uznávané anestetikum v moderním zdravotnictví (i pro zvířata!), poněkud novým a efektivním lékem v psychoterapii, a taktéž rekreační drogou s rostoucí popularitou na tanečních večírcích…

Co dělá ketamin tak zdánlivě všestranným? Jakými dalšími způsoby se využívá?

Jaké efekty jsou vyvolány na jaké dávce? Co to je K-hole? Jaká je délka efektů?

Jaká rizika jsou spojena s jeho užíváním? A jak se dají snížit?

…odpovědi na tyto otázky najdete níže v článku, jehož obsah je podložený vědeckými poznatky 🙂 

Úvod a Snížení rizik pro Ketamin

Ketamin je disociační droga, která se oficiálně využívá jako anestetikum. Poprvé byl připraven roku 1962 v laboratoři v Detroitu a od 70. let je využíván ve veterinární i humánní medicíně až dodnes. Díky svým výborným analgetickým účinkům, rychlému nástupu a bezpečnosti byl často užíván třeba během Války ve Vietnamu. V roce 2011 byl Světovou zdravotnickou organizací zahrnut v “listu esenciálních léků“.

V menších dávkách se také užívá jako rekreační droga, podobná PCP, DXM nebo do jisté míry alkoholu, na tanečních večírcích nebo festivalech a popularita tohoto využití znatelně roste. Ve vyšších dávkách však ketamin produkuje plnohodnotný psychedelický stav nazývaný jako “Khole“, který by se dal zhruba přirovnat k LSD nebo N,N-DMT.

Novější výzkumy odhalují potenciál ketaminu ve využití jako efektivní antidepresivum k léčbě vážné deprese a bipolární poruchy. Mimo to byl úspěšně využit k léčbě závislostí na drogách a je také považován za užitečný nástroj pro psychoterapii.

Další názvy: káčko, keťák, vitamin K, kalypso, ket, koňské/psí/kočičí sedativum, narkamon, ketanest, ketalar

Chemický název: (2-(2-chlorofenyl)-2-(metylamino)-cyklohexanon)

Jelikož je ketamin využíván tolika různými způsoby, tak existuje v mnoha podobách. Jako lékařský produkt má nejčastěji kapalnou formu a jako rekreační droga má nejčastěji podobu krystalického prášku. Viz. obrázky níže.

https://www.lekarna-bella.cz/zbozi/5997001310397/calypsol-inj-sol-5x10ml-500mg
https://is.muni.cz/el/1411/podzim2012/MIOA011c/um/e-kurz/nitrozilni-anestetika.html
https://ingoa.info/dot-cui-la-gi-chat-kich-thich-1644127052/

Dávkování

Široké spektrum využití ketaminu znamená, že také existuje mnoho způsobů užití drogy;

 • Perorálně / konzumací se vstřebává zhruba 20% dávky.
  Efekty se pak také trochu liší s tímto způsobem užití. (viz. časový průběh a efekty)
 • Sublinguálně / cumlání v puse může navýšit vstřebávání oproti perorálnímu užití.
 • Nasálně / šňupnutím nosem se vstřebává zhruba 45% dávky.
 • Intramuskulárně / injekčně do svalu se vstřebává až 93% dávky.
  Čistota drogy je s tímto způsobem obzvláště důležitá.
  Při neopatrnosti mohou nastat několikadenní bolesti svalu.
 • Intravenózně / injekčně do žíly se vstřebává 100% dávky.
  Čistota drogy je s tímto způsobem obzvláště důležitá.
  Obvyklé pro lékařském využití.

Vyvolané efekty se dokáží drasticky lišit podle vstřebaného množství ketaminu, proto je důležité, aby rekreační uživatel znal kvalitu/efektivitu každé své várky drogy. Toto se dá zařídit použitím test-kitu, pomocí kterého se dá určit čistota, a poté experimentální první malou dávkou v bezpečném prostředí, čímž se odhalí jeho efektivita.

Tímto se předejde možnému případu, kdy si uživatel omylem podá anestetickou dávku na toaletě klubu a místo zábavy si nepohodlně zdřímne. V horším případě užije neznámou drogu, která může být až životu nebezpečná.

KetaminPerorálně
(i rektálně)
NasálněIntramuskulárněIntravenózně
Lehká dávka50 – 100 mg15 – 30 mg15 – 30 mg7 – 15 mg
Střední dávka75 – 300 mg30 – 75 mg25 – 50 mg12 – 25 mg
Silná dávka200 – 450 mg60 – 125 mg40 – 100 mg20 – 50 mg
K-hole dávka500+ mg100 – 250 mg60 – 125 mg40 – 60 mg
Anestetická dávka700+ mg200+ mg100 – 200 mg50 – 100 mg

Je také důležité podotknout, že efektivita dávky závisí na metabolismu a tělesné váze jedince, proto se doporučuje každou novou várku ketaminu otestovat, jak již bylo zmíněno.

Časový průběh

Mimo velikost dávky, je podoba zážitku ovlivněna také zase způsobem užití…

Ketamin

Perorálně

Rektálně

Nasálně

Intramuskulárně & intravenózně

Nástup účinků

5 – 20 minut

5 – 20 minut

5 – 15 minut

1 – 5 minut

Doba trvání účinků

1 – 2 hodiny

1 – 2 hodiny

45 – 75 minut

30 – 60 minut

Stabilizace

4 – 8 hodin

1 – 4 hodiny

1 – 3 hodiny

2 – 4 hodiny

Perorální dávky jsou typicky připraveny umístěním ketaminu do hrnku, zalití trochou teplé vody, zamícháním, dolitím hrnku něčím kyselím, jako třeba pomerančovým džusem. Takto se předejde jeho zlé chuti. Opatrnost od uživatele vyžaduje grepový džus, který dokáže až zdvojnásobit vstřebávání, čímž značně zesiluje a prodlužuje efekty (jedná se o kombinaci drog).

Rektální dávky se podávají s kapalným ketaminem v injekci bez jehly, která se zasune do konečníku a vypustí. Podobně jako u orálního způsobu užití je celková doba delší a vrcholný stav není tak intenzivní.

Nasálně se většinou dávkuje šňupáním krystalického prášku, ale existují i nosní spreje. Pro větší pohodlí se určitá dávka rozdělí na dvě části a každá se šňupne jednou nosní dírkou. Na rozdíl od již zmíněných způsobů, zde vrcholný stav přichází už zpočátku, během první poloviny celkové doby trvání. Jelikož nástup účinků stále však trvá několik minut, tak se doporučuje vyčkat aspoň 15 minut před případným opakováním dávky, aby nedošlo k navození nadměrného stavu.

Intramuskulární a intravenózní způsoby nastupují nejrychleji, někdy během desítky vteřin, produkují nejintenzivnější vrcholný stav a mají kratší celkovou délku účinku. Intravenózní způsob je zřídka využíván rekreačními uživateli, ale je preferovanou metodou v nemocnici k navození anestezie.

Většina ketaminu se vyloučí močí během 3 hodin od podání a téměř 100 % do 24 hodin. Nepatrná množství metabolitů však zůstávají v krvi ještě celý týden.

Efekty

                Pozitivní = zlepšení nálady, pocit klidu, snížení zábran, potlačení bolesti, příjemné pocity v těle, euforie, posílená introspekce, ztráta kontaktu s vlastním tělem a okolní realitou, vidiny s otevřenými i zavřenými očima, změna vnímání vlastního já, prožitek opuštění těla, mystický/spirituální prožitek…

                Negativní = ztráta motorické kontroly, zvýšený krevní tlak a pulz, narušení smyslového vnímání (chuť, vůně…), ztráta pojmu o čase, motání hlavy, zvýšené pocení, ztráta ponětí o vlastním těle a okolí, omezená paměť, nevolnost, pseudohalucinace, dvojité vidění…

Intenzita a charakter efektů silně závisí na dávce, a proto by se zhruba daly rozřadit takto;

 • Lehká dávka: snížení zábran, potlačení bolesti, příjemné pocity v těle, euforie, omezená paměť. Tento stav by se dal zhruba přirovnat k lehké opilosti z alkoholu.
 • Střední dávka: ztráta motorické kontroly, mírná ztráta kontaktu s tělem a okolím, slabé vidiny při zavřených očích, narušení smyslového vnímání, posílená introspekce, nevolnost.
 • Silná dávka: nemožnost pohybu a komunikace, prožitek opuštění těla, silné vidiny, mystický/spirituální prožitek, hluboký pocit klidu a spokojenosti.
 • Vyšší dávky jsou pak anestetické a slouží spíše k lékařskému využití.

Silné dávky jsou velmi podobné psychedelickým efektům a tento stav má přezdívku “K-hole“.  Název je užíván, protože takový zážitek často probíhá v této podobě: vstup do tmavého prostředí, rychlý průlet tunelem (viz. animace níže), vynoření se do světa jasného světla. Lidé poté mnohdy popisují zážitek jako navázání meta-komunikace s neznámými bytostmi v alternativních dimenzích mimo čas a prostor. Známý profesor psychologie a propagátor LSD, Timothy Leary, vylíčil svou zkušenost s ketaminem jako experiment s dobrovolnou smrtí. Takovýto psychedelický zážitek by se dal zhruba přirovnat ke kouření N,N-DMT.

Aby takovýto intenzivnější zážitek proběhl bezpečně, tak se doporučuje opatrnost a dbání na Set & Setting, Psychický stav (nálada/úmysl/zkušenosti…) a Okolní prostředí. Klidnější a pohodlné prostředí bude více vhodné pro bezproblémový průběh, jelikož po návratu z “K-hole“ stavu se člověk postupně vrací do “naší reality“ a znovu se ztotožňuje s vlastní identitou. Pro zvýšené bezpečí se také doporučuje přítomnost ideálně blízké, střízlivé a znalé osoby, tzv. Trip Sittera.

Co ketamin odlišuje od psychedelik jako třeba LSD jsou právě jeho disociační účinky.  Tato tradiční psychedelika naopak zvyšují vstup informací a dochází až k přehlcení se nimi, kdežto u ketaminu dochází spíše ke ztrátě kontaktu s okolním světem.

PS: podrobnější vysvětlení termínů Set & Setting a Trip Sitter najdete v našich informačních dokumentech o tradičních psychedelikách, například u toho o lysohlávkách, jelikož tam tyto faktory hrají kritické role.

https://gfycat.com/mistycleargalapagosmockingbird

After-efekty

Efekty projevující se po ústupu zážitku, které mohou dále trvat několik hodin až dny a týdny.

Během fáze stabilizace mohou přetrvávat efekty zhoršené motoriky, komplikace s mluvou, zhoršené smyslové vnímání, zvýšený krevní tlak a lehké změny v dýchání (pomalejší a hlubší). Po nižších dávkách se často zažívá nutkání opakovat dávku k prodloužení stavu, čímž se tyto negativní vedlejší účinky mohou zintenzivnit, ale málokdy se člověk dostane přímo do fyzického nebezpečí.

Po vyšších dávkách je pak ještě možno zažít zmatek, přetrvávající vidiny, nevolnost a iracionální jednání, ovšem tyto after-efekty přetrvávají pouze pár hodin po samotném zážitku a dají se minimalizovat dbáním na bezpečný Set & Setting, jak již bylo zmíněno.

Během nadcházejícího týdne je možné zažít více pozitivní pohled nad každodenním životě a částečné uvolnění od deprese a úzkosti. Nad intenzivním “k-hole“ zážitkem je také užitečné přemýšlet dny až týdny poté, ať se lépe integruje do života, čímž se mohou prodloužit jeho dlouhodobé benefity.

Využití

Kategorizace je použita, aby se pomohly objasnit odlišné úmysly či záminky, které může člověk mít před samotnou konzumací ketaminu. Velká většina zážitků si však do jisté míry může propůjčovat charakteristiku z každé kategorie. (příklad; jedinec podstupující nemocniční zákrok během anestezie projde významným spirituálním zážitkem nebo úmyslem jedince byla zábava, ale během/po zážitku si jedinec uvědomí své životní cíle)

Rekreační využití

Nižší dávky ketaminu navozují zlepšení nálady, snížení zábran a uvolnění se, což z něho dělá oblíbenou drogu pro mladé lidi na společenských akcích a tanečních večírcích se spíše elektronickou hudbou. Někdy se používá i k zvýšení prožitku při sexu. V těchto podmínkách a s podobným úmyslem může nahrazovat jiné rekreační drogy jako například alkohol, kokain, extázi/MDMA, amfetamin/speed, PCP, DXM a rajský plyn, které jsou mnohdy více nebezpečné. Ovšem také se pak stává, že je ketamin kombinován se zmiňovanými drogami, což může vézt až k smrti! (viz. kombinování drog)

Za poslední 2 desetiletí ketamin vzrostl na popularitě v Severní Americe, Evropě a Asii, kde v zemích jako třeba Velká Británie, Francie, Maďarsko nebo v jistých zemích jihovýchodní Asie a Hong Kongu se již pokládá za tradiční rekreační drogu. Lákavý nejspíš je kvůli jeho dostupnosti, malé toxicitě a relativně nízké ceně.

Opakováním malé dávky se uživatel snaží rekreační účinky spíše prodloužit, než je navýšit, jelikož pak efekty pomalu přestávají být vhodné pro klubovou zábavu. Vyšší dávky jsou brány spíš v pohodlí domova nebo známého prostředí o samotě nebo s blízkými přáteli. Častějším úmyslem bývá hluboká relaxace, pocit dobrodružství nebo v případě dosažení “k-hole“ stavu to může být zážitek hlubokého významu.

Lékařské využití

Anestetikum
Ketamin ve vysokých dávkách je využíván jako anestetikum, díky vyvolání stavu disociativní anestezie, již 50 let ve veterinární a humánní medicíně, což vykazuje o jeho bezpečnosti. Mimo to má výborné analgetické účinky s rychlým nástupem, což pak napovídá tomu, proč byl v roce 2011 zahrnut do “listu esenciálních léků“ Světové zdravotnické organizace (WHO), kde se nachází jiné velmi bezpečné a vysoce efektivní drogy/léky patřící do moderního zdravotnictví. (1)

Někdy se u pacienta při návratu z anestezie může projevit tzv. emergenční syndrom (halucinace, zmatenost, vzrušení a iracionální chování), což se podobá návratu z “K-hole“ stavu, kdy se uživatel znovu ztotožňuje s okolím a vlastní identitou (15). V současné době se tedy používá spíše v pediatrii, stomatochirurgii a při popáleninách. Používá se však často i ve veterinární medicíně k navození anestezie u koní, ale také menších domácích zvířat. Z těchto důvodů se ketaminu někdy přezdívá koňské/psí/kočičí sedativum.

Antidepresivum/psychofarmakum

Malé dávky ketaminu se jeví i jako velmi užitečný a nový způsob léčby pacientů s vážnou depresí a bipolární poruchou. Jeho unikátností je kombinace spolehlivosti a efektivita účinků – významná úleva se projevuje u velké části pacientů, rychlého nástupu – úleva od depresivních symptomů přijde během pár hodin po užití, a délka úlevy – jediná dávka dokáže symptomy potlačit až na 3 dny. (2, 3)

Pro porovnání; tradiční antidepresiva, jako třeba Prozac (Fluoxetin), normálně začínají ukazovat úlevu až po pár týdnech denního užívání a jsou úplně neefektivní pro zhruba 40% pacientů, což v některých případech lidí se sebevražednými myšlenkami může být riskantně dlouho. Mimo to také produkují mnoho nežádoucích vedlejších účinků. (4)

I když ketamin zde ukazuje velký potenciál, tak je stále poněkud obtížné ho dostat k tomuto využití. Vypadá to, že jediné lékařské produkty na českém trhu jsou zatím určeny pro injekční navození anestezie (pod jménem Calypsol). V USA to vypadá, že možná bude brzy k dostání na trhu produkt určený přímo k tomuto účelu ve formě nosního spreje (pod jménem Spravato)… ten však neobsahuje přímo ketamin, ale esketamine, který sdílí určité vlastnosti.

To, proč je ketamin tak efektivní antidepresivum ještě však není plně pochopeno, a proto je nutných více studií na jeho unikátní fungování.

Navíc se ketamin jeví, jako využitelný při léčbě epileptických záchvatů, neuropatických bolestí a bolestmi spojených s rakovinou. (5, 6, 7)

Psychoterapie

Jelikož vyšší nebo “k-hole“ dávky ketaminu produkují efekty podobné typičtějším psychedelický drogám, které ukazují potenciál v psychoterapii, tak není příliš překvapivé, že se toto využití také začalo zkoumat. V tomto kontextu pacient prochází jednorázovou psychoterapeutickou léčbou, která je kombinována s psychedelickou dávkou ketaminu.

Při léčbě lidí se závislostí na heroinu byla zpozorována větší účinnost při vyšší, psychedelické dávce nežli malé. U významně většího množství lidí byla zpozorována abstinence až dva roky po samotné léčbě, déle trvající snížení žádostivosti po heroinu a také větší pozitivní změny v emočním rozpoložení. (8)

Při léčbě lidí se závislostí na alkoholu byla také zpozorována větší účinnost, když se typická terapie kombinovala s ketaminem. Kompletní abstinence trvající déle, než jeden rok po oné léčbě byla zpozorována u 66 % pacientů, kdežto při stejné terapii bez ketaminu to bylo 24 %. Zde byly také zaznamenány pozitivní dlouhodobé změny v životě, jako osobní růst nebo sebepoznání, vhledy do existenčních a životních problémů, navýšení kreativity, přehodnocení vlastních hodnot, lepší vztah k ostatním lidem a přírodě, jiný nadhled nad smrt. (9)

Samoléčba / osobní rozvoj

Benefity ketaminu, které byly popsány u psychoterapeutického využití se do jisté míry daří lidem reprodukovat i v neodborném prostředí. Častou záminkou je zde také prožití intenzivního psychedelického stavu, který pak přináší pozitivní dlouhodobé změny do života. Lidé hlásí změny v pohledech, vnímání, chování a zbavení se ustálených návyků. Mimo to se také objevuje zvýšený soucit k ostatním, snížení strachu ze smrti a zvýšená obecná spokojenost v životě. (10, 11)

Kvůli tomuto se tedy volí “k-hole“ dávky a zážitek se obecně odehrává v bezpečnějším a klidnějším prostředí. Oproti rekreačnímu využití zde uživatel bývá lépe připravený, má k zážitku vážnější přístup a dbá více na Set & Setting, ale nemusí tomu tak být vždycky. Někdy se stává, že neopatrností si uživatel dá větší dávku, než měl v úmyslu, což může vyprodukovat nevolnost, strach a zmatek. Pro zvýšenou bezpečnost se také doporučuje přítomnost Trip Sittera.

Negativa a prevence

Mezi efekty patří ztráta motorické kontroly, snížené povědomí o okolí a omezená schopnost mluvit, na což je nutno brát ohled, ať nedojde k nějakému fyzickému úrazu. Občas se také objevují závratě, nevolnost a zvracení. Úmrtí spojena s ketaminem právě nejčastěji zahrnují pády, sražení s autem, utonutí, umrznutí atd. Ketamin sám o sobě je málo toxický, takže se uživatel do fyzického rizika přímo nedostává. Smrtelná dávka je nejméně stokrát vyšší než dávka účinná, což dělá předávkování velmi obtížné, ale existují případy, kdy byl ketamin využit při sebevraždě. Velmi nebezpečná je také kombinace s alkoholem! (viz. kombinování drog)

Rizika u vyšších dávek jsou častěji spojena s nezvládnutím psychického stavu a prožití tzv. Bad Tripu, obtížné psychedelické zkušenosti. Tento stav je často popisován jako propadnutí se do pekla, podsvětí, nepřátelského mimozemského světa atd. Jelikož je fyzický pohyb pro uživatele velmi obtížný, tak je menší šance na zranění se. V obou případech potencionálních rizik, úrazu a obtížné zkušenosti, dokáže velmi pomoci přítomnost střízlivé osoby nebo Trip Sittera, který situaci dokáže uklidnit.

Další riziko je vytvoření psychické závislosti, což ketamin význačně odlišuje od tradičních psychedelických látek. Při častějším užívání vyšších dávek je šance na vybudování závislosti vyšší, a to obzvláště pokud se užívá intramuskulárně nebo intravenózně. Zbavení se závislosti může také trvat mnoho let. Při častějším užívání se buduje tolerance, takže je k vyvolání stejného efektu nutná vyšší dávka. Chroničtí uživatelé ketaminu bývají více nervózní, podrážděný, mají sklony k agresi, depresi, zhoršená paměť, trpí třesem, nespavostí a občas bludy. Tyto jevy přetrvávají pouze během zneužívání. Mimo to bývá častější užívání spojeno se záněty močových cest, zhoršená funkce ledvin a jater a při intramuskulárním užití také rozpad svalových vláken. (12, 13)

U lidí využívající ketamin průměrně 3 dny v měsíci nebyly nalezeny znatelné kognitivní problémy. Ovšem vypadá to, že čím je užívání ketaminu častější, tím je vyšší šance na výskyt symptomů bludů. (14)

I když znečišťování ketaminu nebo záměnu za drogu jinou není tak časté, tak se stále silně doporučuje užití test-kitu (legální reakční test na rozpoznání prezence určené látky), ať se minimalizuje šance na konzumaci neznámé a potencionálně až smrtelně nebezpečné látky.

Kombinování drog s ketaminem

Obecně se nedoporučuje, protože je efekt z kombinace více nevyzpytatelný a ve většině případů je i nedostatečně prozkoumaný. Kombinování i s legálními drogami, jako káva nebo alkohol, může někdy být velice nebezpečné!
Podle uživatelů a obecných efektů drog jsou…

 • Známé drogy vyžadující velkou opatrnost v kombinaci s ketaminem:
  Amfetaminy, kokain, benzodiazepiny, MAO inhibitory
 • Známé velmi nebezpečné drogy v kombinaci s ketaminem:
  Alkohol, GHB/GBL, opioidy, tramadol
 • Jiné reakce známých drog v kombinaci s lysohlávkami najdete v odkazu zde:
  http://wiktripsit.me/wiki/Drug_combinations

Další…

Zaznamenané zážitky uživatelů (trip reporty): EROWID

Zdroje:
https://czeps.org/
(1)_http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf
(2)_https://www.medicaldaily.com/ketamine-improves-bipolar-depression-within-minutes-240626
(3)_https://www.npr.org/sections/health-shots/2012/01/30/145992588/could-a-club-drug-offer-almost-immediate-relief-from-depression?t=1577535816088
(4)_https://www.nhs.uk/conditions/antidepressants/
(5)_https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092012111300020X
(6)_https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/pages/articleviewer.aspx?year=2003&issue=12000&article=00037&type=Fulltext
(7)_https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4689236/
(8)_https://www.researchgate.net/publication/10978647_Ketamine_psychotherapy_for_heroin_addiction_Immediate_effects_and_two-year_follow-up
(9)_https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02791072.1997.10400185
(10)_https://maps.org/news/bulletin/articles/410-bulletin-winter-2016/6470-ketamine-a-transformational-catalyst
(11)_https://erowid.org/chemicals/ketamine/ketamine_journal5.shtml
(12)_https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3168228/
(13)_https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306460313000269
(14)_https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1360-0443.2009.02761.x
(15)_https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470357/
https://erowid.org/chemicals/ketamine/ketamine.shtml
https://psychonautwiki.org/wiki/Ketamine
https://www.drugs.com/illicit/ketamine.html
https://www.drugwise.org.uk/ketamine/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ketamin

Odkaz na DropBox složku: https://www.dropbox.com/sh/fwdltg6mz4vp9a8/AAA1E4GJSkWvAhRhrcjrUoAUa?dl=0

Odkaz na test-kity:
https://shop.sin.org.pl/

Autor: David / Knihovna Drog
Při překladu byly použity:
Anglicko-český, česko-anglický slovník. 8. dopl. vyd. Olomouc: FIN Publishing, 2002. ISBN 8086002799.
LINHART, Jiří. Slovník cizích slov pro nové století: základní měnové jednotky, abecední seznam chemických prvků, jazykovědné pojmy: 30000 hesel. Litvínov: Dialog, 2007. ISBN 8073820064.
Vlastní znalost angličtiny na úrovni CAE.

 Informace dokumentu slouží pouze ke vzdělávacím účelům!!
 Autoři nejsou zodpovědní za jakékoliv užívání legálních či nelegálních drog čtenářů/diváků.

Při jakékoliv re-distribuci prosím respektujte práci autora. Děkujeme!